PARTNERS


Örebro Innovation, Örebro University Innovation Office
Fautras Släpcenter, Trailers (in Swedish)
NärkeTryck AB, Printed Matter, Marketing (in Swedish)
Västernärkes Fastighets AB, Premises Rental (in Swedish)